Savremeni materijali

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali

Kratki naziv Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
Lokacija Academy of Science and Art of Republika Srpska - Anurs
Banja Luka
Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali

XII međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali“ će se održati 1. i 2. septembra 2019.

Sažetak rada i ključne riječi sa naznakom simpozijuma dostaviti najkasnije do 22. jula 2019.

Obavještenje o preliminarnom prihvatanju rada biće dostavljeno autoru/autorima do 1. avgusta 2019. 

Krajnji rok za dostavu kompletnog rada je 8. avgust 2019.

Autori rada koji do tog roka ne dostave kompletan rad, neće biti uključeni u program rada konferencije.

Program rada biće odštampan prije početka rada skupa i podijeljen učesnicima prilikom registracije. 

Prihvaćeni radovi nakon recenziranja biće objavljeni u časopisu „Contemporary materials“ ili u zborniku radova.

Kotizacija za učešće na konferenciji je 100KM po radu. Troškove poreza, bankarske provizije i troškove pri inostranom plaćanju kotizacije snose učesnici konferencije.

Za instrukcije za plaćanje i uplatu kotizacije obratiti se agenciji UNIS TOURS, Kralja Alfonsa XIII 7, 78000 Banja Luka (Telefon: +387 51 340 966, Faks: +387 51 340 968 e-pošta: drasko.sukalo@unistours.com, Veb: www.unistours.com). Pri uplati kotizacije obavezno naznačiti ID broj rada. 

Tip Konferencija
Karakter skupa Međunarodni
Naučna oblast Biotehnološke nauke
Medicinske nauke
    Medicina
    Biomedicina
    Stomatologija
    Farmacija
Prirodne nauke
    Biofizika
    Biologija
    Fizika
    Hemija
Tehničke nauke
    Elektrotehnika
    Mašinstvo
    Metalurgija
    Inženjering
    Zaštita životne sredine
Tematske oblasti SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja
SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina
SIMPOZIJUM C - Voda
Jezici English, Serbian,
Podrazumjevani jezik English

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 22.07.2019.
Obavještenje o prihvatanju apstrakta 01.08.2019.
Rok za prijavu učešća 08.08.2019.
Početak konferencije 01.09.2019.
Završetak konferencije 02.09.2019.
Promocija zbornika radova 20.08.2019.

Kontakti

Kontakt osoba Darko Divnić
Kontakt telefon 051333720
Adresa e-pošte divnic@gmail.com
Kontakt sajt -
Prezentacija konferencije contemporarymaterials.ekonferencije.com


Add to Calendar 01/09/2019 02/09/2019 Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali confOrganiser.com 01/01/2015