Humanizam: kultura ili iluzija?

Humanizam: kultura ili iluzija?

Kratki naziv: Humanism

Humanizam: kultura ili iluzija? istražuje sledeće teme: položaj humanizma u savremenoj kulturi; humanističko nasleđe i književnost; kulturu dijaloga: jezik i humanost; prevodilačke discipline u (ne)humanom svetu; biblioteke danas: digitalne tehnologije i očuvanje humaniteta; humanije obrazovanje i metodičke discipline i posthumanizam.
Poštovani, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, kao obrazovna ustanova koja baštini dvestogodišnju visokoškolsku tradiciju, sa širokim obrazovnim, kultorološkim i naučnim rasponom interesovanja i delovanja, izučavanjem 34 jezika i njima pripadajuće književnosti i kulture, jedna je od vodećih institucija u Srbiji na planu razvijanja interkulturalnih i multikulturalnih projekata. Ovom prilikom Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu ima zadovoljstvo da Vas pozove da učestvujete na međunarodnoj naučnoj konferenciji Humanizam: kultura ili iluzija? koja će se održati u Beogradu od 15. do 16. maja 2014. godine. U današnje vreme pojam humanizam polako izlazi iz rečnika. U globalnom svetu kojim upravlja protok kapitala i zakoni tehnološke distribucije, humanističke discipline gube na realnoj snazi, ali istovremeno dobijaju na značaju. Pitanje o humanizmu, uprkos tome što može izgledati anahrono, pa čak i iluzorno, određuje položaj naučne zajednice. Od pozicioniranja prema tom pitanju zavisiće izgled sveta u kome živimo. U kojoj meri je potrebno prilagoditi humanističko nasleđe savremenoj civilizaciji, a u kojoj je meri neophodno prilagoditi našu civilizaciju humanističkom nasleđu – dilema je koja obuhvata multidisciplinarne oblasti kulturoloških istraživanja i svega onoga što se nekada nazivalo filologijom.
Tip Konferencija
Karakter skupa Nacionalni sa međunarodnim učešćem
Naučna oblast Humanističke nauke
Jezici Serbian,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 15.04.2014.
Rok za prijavu učešća 15.05.2014.
Početak konferencije 15.05.2014.
Završetak konferencije 16.05.2014.

Kontakti

Kontakt osoba prof. Dr Ljiljana Marković
Kontakt telefon -
Adresa e-pošte humanism2014@fil.bg.ac.rs
Kontakt sajt http://www.fil.bg.ac.rs/humanism2014/
Prezentacija konferencije humanism.ekonferencije.com


Add to Calendar 15/05/2014 16/05/2014 Humanism confOrganiser.com 01/01/2015