Kongres geologa Srbije

Optimalno istraživanje i održivo korišćenje geoloških resursa

Kratki naziv XVI Kongres geologa Srbije
SRPSKO GEOLOŠKO DRUŠTVO u saradnji sa: Društvom geoloških inženjera i tehničara Srbije, NIS – Gazpromnjeft, TeKo Kostolac, Hidroelektranama Đerdap, Rudarsko-Geološkim fakultetom, Geološkim zavodom Srbije, Institutom za rudarstvo i metalurgiju, Nac
Od 1951. godine do danas na području bivše Jugoslavije održano je 15 geoloških kongresa. XVI Kongres geologa Srbije će se održati u periodu od 22. do 25 maja 2014. godine u hotelu "Lepenski Vir" u Donjem Milanovcu. U nastavku možete pročitati preliminarne
Tip Kongres
Karakter skupa Nacionalni sa međunarodnim učešćem
Naučna oblast Prirodne nauke
    Nauka o zemlji
Tematske oblasti Fundamentalna geološka istraživanja (Mineraloška, k
Istraživanje i održivo korišćenje mineralnih sirovin
Geologija i razrada ležišta nafte i gasa
Hidrogeološke podloge, objekti i rešenja
Inženjersko-geološka i geotehnička istraživanja i re
Geofizička istraživanja i aplikacije
Geoedukacija, zaštita geonasleđa i geoekologija
Studentski radovi
Otvorena sesija – teme po izboru i okrugli sto na
Jezici English, Serbian,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 15.03.2014.
Obavještenje o prihvatanju apstrakta 15.03.2014.
Rok za prijavu učešća 12.03.2014.
Početak konferencije 22.05.2014.
Završetak konferencije 25.05.2014.

Kontakti

Kontakt osoba Dr Tivadar Gaudenji, Boško Jevtović
Kontakt telefon +381.11.3219103
Adresa e-pošte office@sgd.rs, gorgf@rgf.bg.ac.rs
Kontakt sajt http://www.sgd.rs/
Prezentacija konferencije sgd.ekonferencije.com


Add to Calendar 22/05/2014 25/05/2014 XVI Kongres geologa Srbije confOrganiser.com 01/01/2015