The Third International Conference on Computer Science, Computer Engineering, and Education Technologies (CSCEET2016)

Third Conference of Menagement and System

Kratki naziv IV conf BB
Conference of...

ndsnkdnjknd

Tip Konferencija
Karakter skupa Nacionalni
Naučna oblast Prirodne nauke
    Biofizika
    Fizika
Jezici English, Serbian,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona -
Rok za prijavu učešća 17.02.2016.
Početak konferencije 17.02.2016.
Završetak konferencije 25.02.2016.

Kontakti

Kontakt osoba -
Kontakt telefon -
Adresa e-pošte -
Kontakt sajt -
Prezentacija konferencije sdiwcnet.ekonferencije.com


Add to Calendar 17/02/2016 25/02/2016 IV conf BB confOrganiser.com 01/01/2015