https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - naučni skupovi, radovi, autori...

Prijava rada za konferenciju

1.RFID Conference –Zagreb 2014

Radove je moguće prijaviti do 2014-02-20 23:00:00

Organizator

Hrvatsko udruženje za automatsku identifikaciju, elektroničku razmjenu podataka i upravljanje poslov

Telefon
+385 1 4895 000

Faks
+385 1 4895 001

Adresa e-pošte
ndura@gs1hr.org

 

https://www.high-endrolex.com/10