Пријава рада за конференцију

The Fourth International Conference on Computer Science, Computer Engineering, and Education Technologies (CSCEET2017) - IEEE

Радове није могуће пријавити јер нису дефинисан Рок за достављање радова

Организатор

The Society of Digital Information and Wireless Communications (SDIWC)

Телефон
(202)-657-4603 - Inside USA, 001(202)-657-4603 - Outside USA.

Факс

Aдреса e-поште
icess18@sdiwc.net

 

Контакт особа

Michiella Pruitt

Телефон
001(202)-657-4603

Aдреса e-поште
csceet17@sdiwc.net