https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - научни скупови, радови, аутори...

Рјечник

Са овим рјечником добијате преглед термина и дефиниција које се могу наћи у eKonferencije.com и all4conference.com Фокус је на објашњењима термина везано за академске конференције.

Сажетак: Сажетак може бити или кратки независни допринос за конференцију или сажетак коначног рада. Резиме смањене дужине доприноса.

Статус прихватања: ће бити потврђен послије процеса рецензије и означава да ли ће прилог/рад бити прихваћен и пуштен, и у којој форми (тј. комплетан рад или постер).

Рачун: погледати Кориснички рачун.

Купац (Банка прихватилац, Трговинска кредитна картица): институција која обавља плаћање преко кредитне картице. Ово може бити на примјер банка или компанија специјализована на фактуре путем крединтих картица. Са фактуром, настају провизије које су предмет трансакције.

Активан представља стање када је одређена фаза „жива“ у EKonferencije.com  систему. Ако фаза није активна (деактивирана), функција која се ослања на ту фазу не може бити изведена.  Да ли је фаза активирана зависи од подешавања, на примјер код рокова. 

Администрирање доприноса/прилога/радова: достављање и процес рецензије типично пролази одређен број фаза: 1. Достављање прилога, 2. Додјељивање прилога рецензентима, 3. Фаза рецензије, 4. Одлука о прихватању или одбијању прилога на бази рецензије, 5. Подношење финалне верзије, 6. Планирање програма . 

Додјељивање: процес путем којег се одређен прилог додјељује најрелевантнијем рецензенту.  Алокација путем EKonferencije.com  може бити аутоматска или ручна/мануална. Понуде и одговарајуће тематске области се узимају у обзир.

Аутор (аутор достављач): неко ко доставља прилог за конференциоју на EKonferencije.com. Аутор достављач је контакт особа за организаторе, он/она може да прави промјене у прилогу све до крајњег рока, и биће информисан о резултатима процеса процјене/рецензије. Видјети и Ко-аутор и презентер.

Аутор/Ко-аутор: неко ко доставља прилог на EKonferencije.com. Аутор је особа достављања, Ко-аутор може бити идентификован путем и-мејл адресе.  

Грешка (канцеларија): означава дио функција EKonferencije.com-а који нису доступни обичним корисницима, већ који захтјева администраторско право коришћења. На примјер, администратор има приступ Грешци, и извршава административне задатке и конфигурацију система.

Награда за најбољи рад: опција за вредновање прилога преко једне или више рецензија које ће предложити конкретан прилог за „најбољи рад“ конференције.  

Лицитација (фаза): у EKonferencije.com-у про-рецензенти могу учествовати у процесу лицитације прилога. Овдје они могу селектовати радове које би или не би вољели да рецензирају (на бази њихове властите области истраживања). Предсједавајући ће размотрити ове "лицитације" током додјељивања радова рецензентима.  Даље, рецензенти могу назначити потенцијални конфликт интереса.

Лицитација за рецензенте: рецензенти имају могућност да траже рад који би жељели да рецензирају јер се на примјер уклапа са њиховом облашћу истраживања (види Фаза Лицитације).

Групна пошта (групни и-мејл): А (персонализовани) и-мејл, који је послат преко EKonferencije.com-а специфичној групи корисника. Они се шаљу путем одговарајућег програма у систему. Групни и-мејл се не шаље аутоматски.

Ко-аутор: ко-аутори су даљи аутори рада који нису доставили рад.  Они такође могу бити информисани о процесу рецензије путем и-мејла. Алокација на њихов кориснички рачун је могућа путем и-мејла; стога, аутор који доставља рад би требао да стави и-мејлове свих ко-аутора у EKonferencije.com-систем.

Систем Заједнице: EKonferencije.com  Про нуди он-лајн лису свих учесника, у којој можете приступити профилима других учесника.

Потврда учешћа: је аутоматски генерисана када се неко региструје за конференцију и садржи између осталог конкретне податке о том учеснику.  

Конфликт интереса (К-И): ако је рецензент учествовао у истраживању у раду који је приложен за конференцију  или познаје јако добро ауторе, његова објективност је обично ограничена. У овом случају он би требао да назначи конфликт интереса и да не рецензира рад иако му је додјељен.

Администратор конференције: неко ко може управљати сваким аспектом  EKonferencije.com-а, укључујући EKonferencije.com  Подешавања, Корисник и Учесник Управљање, Управљање Прилозима, и Рецензије, Распоред и Програм Конференције, Групне Мејлове, и Увоз и Извоз Података. Администратор је обично нело од Организатора конференције.  

Предсједавајући: особа задужена за процес достављања радова и рецензије конференције. Обично он ангажује неколико рецензената који читају и евалуирају прилоге/радове.  На бази рецензије предсејдавајући одлучује о прихватању или одбијању прилога/рада.

Асистент конференције: администратор корисник са приступом свим корисницима, учесницима и детаљима плаћања. Асистент конференције нема приступ достављеним радовима нити рецензијама. Они такође немају приступ Подешавањима EKonferencije.com-а.

Предсједавајући конференције (КонфПредс): корисник администратор са приступом свим корисницима, свим прилозима/радовима и рецензијама. Предсједавајући конференције нема приступ финансијским детаљима учесникових регистрационих модула и не може да приступи главним подешавањима.

Организатор конференције: неко кога учесници контактирају за више информација о конференцији.  Организатор конференције и његов/њен и-мејл контакт су идентификовани у „Главним подешавањима“ доступним на страници “Подешавања”.

Зборник са конференцијеу Зборнику са конференције, прихваћени прилози/радови се објављују.

Програм конференције: састављен је од прихваћених прилога. Из овога, преглед и детаљна агенда су аутоматски састављени у EKonferencije.com-систему. Ово може да служи као база за брошуру, конференцијски сајт или CD програм.

Сесије конференције: конференције су обично подјељене на тематске области, у оквиру којих се излаже више презентација о једној теми. У EKonferencije.com-систему, сесије служе да би се структуирао програм конференцијес.

Стаза конференције:  специфично поље истраживања конференције. Примјери стазе конференције за научну конференцију могу бити: “Биологија: револуционарна еволуција”, “Физиологија двоножних сисара” те “Развој апликација истраживачке технологије”.  Корисници администратори могу креирати Стазе конференције које су специфичне за њихову конференцију.  Сарадници конференције, односно они који саљу радове/прилоге изабирају своју Стазу у оквиру конференције.

Тема конференције: специфична област истраживања или поље истраживања конференције.   Рецензенти су повезани са областима конференције на бази поља истраживања рецензента. Рецензенти ће примити онај рад на рецензију који је најрелевантнији за њихову област. 

Конфигурација (Подешавање): систем може бити конфигурисан за све специфичне интересе догађаја/конференције.  Ово укључује површину, функције, права корушћења, додјељивање тема, итд.

Допринос: види Сее достављање

Рок: рок дефинише крај фазе. Једном када је рок достигнут, додјељена функција система (на примјер, могућност за достављање сажетака) се аутоматски деактивира.

Е-трговина пролаз: услуга која дозвољава директно плаћање путем кредитних картица и других метода плаћања. За наплату путем кредитне картице, уговор са Банком прихватиоцем се захтјева, која је такође провајдер ове услуге. За кориштење E-Commerce-Gateways (Е-трговина пролаз), подешавања-, мјесечне- и/или провизије трансакције настају. За EKonferencije.com  Про постоје различите везе за E-Commerce-Gateways, на примјер, PayFlow Link, Saferpay, Skrill (Moneybookers) and PayPal.

Изглед догађаја: површина EKonferencije.com-а може се подесити на оквир (лаyоут) wеб сајта догађаја/конференције (лого, боје, терминологија, итд.).

Експерти: види Рецензенти.

Извозна функција (Извоз података): са овом функциојом подаци могу бити извезени из  EKonferencije.com-базеподатака и даље процесуирани у Office-апликацијама. Формати: XML, Excel, CSV.

Тип фајла: специфичан формат фајла за који ће достављање бити потврђено EKonferencije.com-у. На примјер, корисници могу доставити MS Word фајлове (са доц или доцx екстензијом), Acrobat Portable Доцумент документе (са пдф екстензијом), или слике (са гиф или јпг екстензијом). Дефаултни типови се идентификују на Главној подешавачкој страници (main Setup page) којој се може приступити са  Подешавање странице (Settings паге). У Про версији арбитрарни фајлови могу се дефинисати за сваку аплоудовану категорију.

Функција филтера: све листе система могу се исфилтрирати кроз различите критеријуме,  на примјер, тражи ријечи или карактеристике, као тип подношења или стстус прихватања.

Финална верзија, Камера спремна копија (Camera-Ready Copy): финална верзија достављеног рада са изјавом аутора предавача.

Рецепција / регистрација / студенти волонтери (СВ): неко ко изводи задатке регистрације за конференцију али нема приступ достављеним радовима и само ограничен приступ  детаљима плаћања и финансија.

Комплетан рад: пуна/детаљна форма достављеног рада/прилога; кратка верзија или резиме прилога се обично наводи као сажетак (абстракт).

HTML-Формат: језик форматирања за креирање wеб сајта.

Идентификациони подаци: лични подаци који су обезбјеђени кроз учесникову пријаву на конференцију, тј. име, адреса (видјети и Профил). Подаци ће се користити, између осталог, за имена на беџевима, листу учесника и Систем заједнице.

Увозна функција (Увоз података): подаци о особи могу бити увезени у EKonferencije.com  базуподатака. На примјер, рецензенти и чланови програмског одбора могу се пребацити из Excel листе.

Локализација: прилагођавање система захтјевима језика. Укључује превођење система и формата за бројеве, валуте и специфичности података, као и за формате спецификације адреса.

Лог-ин (регистрација корисника): регистрација путем шифре за сесију, за давање или промјену личних података, прилога и/или рецензија.

Лог-оут: финиширање сесије у EKonferencije.com-у да би се спријечио недозвољен приступ вашим личним подацима.

Мета-рецензент (Експерт-рецензент): рецензент који има приступ рецензијама његових ко-рецензената. Мета-рецензент се може такође омогућити да види ко је приложио остале рецензије како би могао интервенисати у процесу рецензије.  

Онлајн-Едитор (WYSIWYG-издавач): једноставан текст-процесинг програм, мада у wеб бросеру. Форматирање као болд, курсив итд. Су могућа. Може се примијенити на пријављивање сажетака. За сачувавање података, HTML-формат се користи.

Онлајн-Форум: платформа за дискусије програмског одбора, у којој спорни прилози могу бити дискутовани онлајн након процеса рецензије; то на тај начин служи као механизам за одлучивање Предсједавајућем.

Листа прегледа: свим подацима у систему као корисници, прилози и учесници може се приступити у форми листе за преглед. Овдје можете  управљати, филтрирати и тражити податке.

Панел (подијум дискусија): форма догађаја за сесију конференције. На панелу, експерти дискутују о теми (обично са различитим погледима). Слушаоци могу постављати питања.

Учесник: неко ко се регистровао за учешће на конференцији. Да би аплицирао за учешће, тражи се улаз са личним подацима, детаљима плаћања, итд.

Регистрација учесника: види Регистрација

Статистика учесника: преглед учесникове групе, тражених опција и износа.

Статус учесника: је означен прилико регистрације учесника. Примјери су: обични, члан (са кутијом за члански број), студент, гост/пратилац. Трошкови присуства конференцији и могућа опција за регистрацију често зависе од статуса учесника.

Плаћање: долазна уплата учесника. Плаћања ће дијелом бити аутоматски праћена (за ПаyПал или кредитне картице са Е-трговина пролазом), или ручно (за чекове и банковне трансфере). Плаћања се морају контролисати у сваком случају јер многи методи плаћања могу бити отказани из разних разлога. На примјер плаћање путем картице може бити отказано и до 60 дана послије плаћања уколико се клијент противи уплати.

Потврда плаћања: прима се аутоматски од стране учесника преко и-мејла, када се плаћање сачува у EKonferencije.com-Систему.

Методе плаћања: учесници могу изабрати метод плаћања; на примјер, кредитне картице, онлајн банкарстви, или ПаyПал.

Фазе: припрема конференције се може подијелити у различите фазе. Испод је кратка листа могућих фаза и распореда конференције. Пуни приказ можете пронаћи на страници „Цонференце Планнинг Пхасес“:

  1. Достављање прилога/радова,
  2. Лицитација потенцијалних рецензената за прилоге/радове,
  3. Додјељивање прилога/рада рецензенту,
  4. Рецензија прилога од стране рецензента,
  5. Дискусија око прихватања или одбијања од стране прогмарског одбора,
  6. Састанак прогмарског одбора у вези одлуке о прихватању,
  7. Објављивање резултата,
  8. Достављање финалне верзије и
  9. Регистрација за учешће.

Постер: форма прилога; обично садржи сажетак од једне или двије стране.

Презентер: особа која презентује прилог/рад на конференције. Иако није обавезно, често је аутор који доставља рад и презентер.

Профил: лични подаци корисника у EKonferencije.com-у, који се уносе код регострације. Даље, могу се доставити и слике, на примјер за систем заједнице.

Програмски одбор (ПО, Управни одбор, Цонвенерс): извршно тијело догађаја; одговорни су за правце конференције, програм. ПО је обично састављен од предсједавајућих и рецензената конференције. На ПО-састанку одлучује се о прихватању или одбијању прилога. Неке конференције имају и додатне рецензенте који нису чланови програмског одбора.  

Брзе везе: „пречице“ у EKonferencije.com-Систему, у циљу брзог приступа најосновнијим функцијама.

Регистрација (Фаза):  фаза конференције у којој корисници могу да креирају рачуне (тј. регистрација нових EKonferencije.com  корисника) и регистрација активности на конференцији (тј. регистрација за учешће на конференцији). Током регистрације, корисници попуњавају своје личне податке и префериране опције за букирање и плаћање. Када се једном успјешно региструје, учесник аутоматски добија потврду и може да отпринта свој рачун.

Рецензија : рецензентово вредновање прилога са препоруком програмском одбору  да ли се прилог треба прихватити за конференцију. Обично, обично два експерта рензирају рад. На бази тих резултата прихватање рецензије ће бити одлучено од стране Предсједавајућег (статус прихватања).

Рецензирање: корисници регистровани као рецензенти у EKonferencije.com-у прегледају и доунлодују додјељене прилоге, и достављају своје евалуације (вредновања рада).

Рецензирање (Фаза):  фаза конференције у којој Конференцијиски одбор рецензира и рангира прилоге за конференцију.

Рецензент / Експер: неко ко може да види и вреднује прилог/рад који му је оддијељен од тсране Предједавајућег. Рецензенти могу „лиценцирати“ за неки пролог, што значи да се могу пријавити за те рецензије. У систему, улогу рецензенту додјељује администратор.

Права: дефинишу акцоје које можете извести.

Функција претраге: учесник може филтрирати оно што је унесено и претраживати изразе и дефиниције у цијелој листипрегледа.

Вријеме Сервера: системски сат сервера на који је EKonferencije.com  ускладиштен. У Про верзији различите временске зоне се могу подесити за сваку конференцију за коју ће се адекватан рок за достављање прилога примјенити. Сат сервера се може кориговати на Главној подешавачкој страници (Маин Сетуп Паге), којој се може приступити преко странице "Подешавања" (Сетуп Паге).

Сесија: види Сесије Конференције.

Преглед сесије: сажетак или кратки опис сесије конференције.

Кратки рад/сажетак: кратка форма прилога или сажетак у неком случају.

ССЛ-сертификат (HTTPS-трансфер): помоћу ССЛ-сертификата, сигуран пренос података између Wеб броwсер-а (нпр. Firefox) и wеб сајта је обезбјеђен, тако да се послатим подацима не може изманипулисати од стране трећих лица. Обично, сертификат издаје од стране аутозированих издавача (Certificate Authorities) који гарантује идентитет сервеског провидер-а.

Студент Волонтер (СВ): особа (обично студент) који спроводи задатке за конференцију у име организатора конференције у одређеном веремну. За своју услугу, волонтери могу узети бесплатно учешће на конференцији.

Суб-Конференција / Конференцијаска стаза (такође Мрежа, Ток): неке конференције имају суб-догађаје са одвојеним процесом рецензије и предсједавајућим, гдје је потребно имати модул Предсједавајући-Ток (Track-Chair-Module).

Достављање/Прилагање/Приједлог: прилог који аутор доставља  на рецензију за конференцију путем EKonferencije.com-система. Ово може, на примјер бити комплетан рад,  сажетак или постер.

Фаза достављања: фаза конференције у којој корисници могу доставити или уполоад-овати прилоге који ће се разматрати за укључење у програм конференције.

Прилози, максималан број: рецензенти могу назначити максималан број прилога који би они рецензирали.

Листа прилога: предсједавајући конференције има приступ свим пирлозима за конференцију (на свом Току). Рецензенти могу видјети листу прилога која је њима додјељена за рецензију.

Теме (области): аутори могу назначити одговарајућу тематску област када достављају прилог. Рецензенти могу изабрати своју фокусну тематску област из истих тематских области. Алокација прилога за рецензију се прави на бази преклапања између тематских области аутора и рецензената.

Ток: види Ток Конференције

Модул конференцијског тока: додатни програмски модул за EKonferencije.com  Про верзију, који омогућава да се алоцирају предсједавајући, рецензенти и теме за суб-конференцију (нпр. Токови , стазе или wорксхоп-ови). На тај начин, предсједавајући добија приступ прилозима и рецензентима свог тока конференције, али не и оних од других предсједавајућих.

Туторијали: форма догађаја неке сесије на конференцији. Туторијали обично долазе на почетку конференције: говор држе експери на тему конференцијске критичне области. Туторијали обично трају дуже и коштају више од обичног предавања.

Тип прилога: EKonferencije.com-Систем допушта да се администрирају различити типови достављених радова. Ово може бити нп. сажетак (кратки прилог), комплетан рад, постер и пилог у облику workshop-а.

Уникод: стандардизована кодификацијска форма за карактере са којима сваки симбол познат у литерарним језицима може бити препознат. Развијен је за стандарде wеб-а, е-маилове и сваке друге податке

Кориснички рачун: након регистрације, свака особа која се региструје у EKonferencije.com  аутоматски добија кориснички рачун. Ту он може да подешава своје податке и да се региструје за учешће на конференцији. Рачуни корисника су заштићени са пасвордом и само ауторизоване особе од стране организатора имају приступ тим подацима.

Профил корисника: лични подаци корисника укључујући статус/ улогу корисника. Сваки корисник мора да креира свој профил када му се изда кориснички рачун.

Wеб-Форма: Форм која се може напунити преко Wеб-броwсера (нпр. Firefox, Safari или Интернет Еxплорер). 

Вркшоп (Workshop): Форма догажаја за сесију конференције. Обично је води експерт неке специфичне теме. Учесници достављају прилоге на вркшоп. Теме се кристалишу како учесници и експерт износе своја размишљања и нове резултате. Вркшоп је обично полудневног или цјелодневног карактера. 


Датум: 15.01.2014.   

https://www.high-endrolex.com/10