https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - научни скупови, радови, аутори...

О нама

еКонференције - Ваш стручни сарадник 

еКонференције су јединствен систем електронске подршке организацији научних, стручних скупова, заснован на Cloud computing технологији. Погодност система је то што без улагања у ИТ, инфраструктуру, стручњаке, софтвер и простор, потенцијални организатор има могућности да једноставно, брзо и квалитетно организује научни скуп, конгрес или конференцију.

еКонференције омогућавају кориштење платформе неограниченом броју конференција, нуде модуларни систем, са високим степеном аутоматизације, уз смањење могућности губљења података, те смањење  организационих трошкова. 

Након регистрације и уноса основних података о конференцији систем је спреман за прихватање сажетака, готових радова, пратећих презентација, видео садржаја и др. 

За организатора доноси низ  користи, од којих издвајамо бржу организацију, мање ангажовање  властитих ресурса, побољшања квалитета организације, мање финансијске трошкове, бољу  промоцију научног скупа и др.

Из система је могуће генерисати низ корисних извјештаја. Међу њима и књигу сажетака, листу аутора , могућност различитих анализа и њихово представљање помоћу дијаграма  одржаних конференција, аутоматско креирање дијаграма. Организатору се смањују трошкови и по питању хардверских улагања.

Подаци о одржаним конференцијама и пристиглим радовима  се не бришу из базе података. Конференције је могуће претраживати и груписати по већем броју критерија међу њима су научне области и државе у којима се одржавају. Тако груписане информације је могуће добити на посебним порталима или поддоменима.

Корисник система (организатор, рецензент, аутор) се само једном региструје на систем.

Локације битне за скуп су означаване на мапи ради лакшег доласка и сналажења учесника скупа.

Визија нашег предузећа је да постанемо водећи у пружању стручне помоћи и техничке подршке за организовање и припремање различитих конференција, семинара и сл. 


Мисија
Развој квалитетног Cloud система подршке организаторима различитих конференција, семинара и сл., Стварање што комплетније базе података о конференцијама, научним скуповима разврстаних по научним обласитима и територијалном принципу, базе научних и стручних радника (аутора) и њихових научних, стручних и прегледних радова, презентација и видео записа са одржаних конференција.

Спот еКонференције - сниман поводом учешћа тима еКонференције у такмичењу за Најбољу технолошку иновацију у 2011. године за Србију и Републику Српску.

Преузмите флајер еКонференције
Преузмите флајер са основним функционалностима система еКонференције (ћирилица, латиница)


Датум: 16.12.2013.   

https://www.high-endrolex.com/10