Електронска база часописа

1. American Chemical Society – http://pubs.acs.org
Ова база обухвата часописе из области: хемије, физике, биологије, заштите животне средине, техничких наука, ...

2. Blackwell – www.blackwell-synergy.com
Електронска база која обухвата часописе из области: техничких наука, економије, менаџмента, друштвених анаука, ...

3. Cambridge University Press – http://uk.cambridge.org
Овај сервис обухвата око 170 наслова страних часописа из више дисциплина: друштвених наука, заштите животне средине, економије, техничких наука, ...

4. Emerald – www.emeraldinsight.com
Електронска база која обухвата часописе из области: техничких наука, економије, менаџмента, друштвених наука, ...

5. Free Medical Journals – http://freemedicaljournals.com
Обухвата часописе из области медицинских наука, као и мањи број часописа из области техничких наука.

6. HighWire Press – http://highwire.stanford.edu
Електронска база која обухвата часописе из области: техничких наука, друштвених наука, физичких наука,...

7. IEEE Computer – http://computer.org/publications/dlib
Електронска база која обухвата часописе из области: техничких наука, физичких наука,...

8. Institute of Physics – www.iop.org/ej/welcome

9. JSTOR – www.jstor.com
Сервис који обухвата часописе из области техничких наука, економије, ...

10. Kluwer – www.kluweronline.com
Електронска база која обухвата часописе из области техничких наука, физичких наука, друштвених наука, ...

11. ProQuest – www.il.proquest.com/pqdauto www.lib.umi.com/dissertations/
База која обухвата часописе из области: техничких наука, физичких наука, ... Цитатне базе и базе са сажецима.

12. Science Direct – www.sciencedirect.com

13. Springer-Link – www.link.springer.de

14. Web of Science – http://isiknowledge.com


Датум: 02.10.2010.