Prijava rada za konferenciju

4TH ANNUAL CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT ASI A SUMMIT

Radove nije moguće prijaviti jer nisu definisan Rok za dostavljanje radova

Organizator

Customer Experience Network

Telefon
+44 20 8368 9300

Faks

Adresa e-pošte