https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - naučni skupovi, radovi, autori...

ANALIZA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA SA UČEŠĆEM PRIVREDNIH VOZILA

Autori: 1. Dušan Mladenović, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
2. Krsto Lipovac, Kriminalističo-policijska akademija Zemun, Serbia
3. Ivan Ivković, Serbia
4. Dragan Sekulić, Serbia
5. Đorđe Stanisavljević, Serbia

Konferencija: VIII Međunarodna konferencija Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici


Radovi sa videom |
Video izlagači:

https://www.high-endrolex.com/10