POLOŽAJ SLUŽBE ODRŽAVANJA U PREDUZEĆIMA ZEMLJAMA REGIONA U VREMENU RECESIJE

1. Stojan Simić, Kosovo

Organizacija održavanja je problem vodećih menadžera u preduzeću kako u industrijski razvijenim zemljama tako i u zemljama u tranziciji. U industrijski razvijenim zemljama održavanje se posmatra sa više aspekata, a sve u cilju njegovog permanentnog poboljšanja i usavršavanja.
U vremenu ekonomske krize i recesije mnoge kompanije su posegle za nepopularnim mjerama, koje se ispoljavaju u smanjenju broja zaposlenih i ograničenju troškova u svim procesima poslovanja. Ekonomska kriza i recesija koje su sa manjim ili većim intenzitetom zahvatile cjelokupnu svjetsku privredu nije mogla da zaobiđe ni preduzeća zamalja u regionu. Ovakvo stanje u privredi imalo je veliki uticaj na položaj i organizaciju službe održavanja u većini preduzeća zemalja regiona.
Cilj ovog rada je da se objektivno sagleda i realno prikaže pozicija službe održavanja u preduzećima zemalja regiona u periodu ekonomske krize i recesije sa prijedlozima kako bi se ta pozicija u predstojećem periodu poboljšala.

Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: Održavanje tehničkih sistema

Uvodni rad: Da

Datum: 29.01.2011.

Br. otvaranja: 914

11th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove