HIDRAULIČNA INSTALACIJA EKO KONTEJNERA

1. Mersida Manjgo, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

U radu se opisuje hidraulična instalacija koja je ugrađena u prototipnu konstrukciju ekološkog kontejnera. Hidraulična instalacija treba omogućiti rukovanje eko-kontejnerom: izvlačenje noseće konstrukcije sa kontejnerima, zadržavanje noseće konstrukcije u gornjem položaju za vrijeme pražnjenja kontejnera i spuštanje konstrukcije zajedno sa praznim kontejnerima. Instalacija se veže na postojeću hidrauličnu instalaciju motornog vozila.
U radu je dato konstruktivno rješenje eko kontejnera i opisano rješenje hidraulične instalacije za upravljanje eko-kontejnerom

Tematska oblast:

Datum: 04.02.2011.

11th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering

Datoteka uz rad  


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove