FAKTOR INTENZITETA NAPONA I NJEGOV UTICAJ NA INTEGRITET KONSTRUKCIJE

1. Mersida Manjgo

Analizom krtog ponašanja tijela sa prslinom mehanika loma je otvorila nove mogućnosti u obezbeđenju sigurnosti metalnih konstrukcija. Standardima BS 7448 Part-1 i ASTM E399 za određivanje žilavosti loma pri ravnoj deformaciji, KIc, proces razvoja linearno-elastične mehanike loma (LEML) je zaokružen do njene primjene na realne konstrukcije.

Ispitivanje epruveta sa prslinom pokazuje lokalno ponašanje materijala oko vrha prsline i polazi od pretpostavke da je materijal epruvete dovoljno homogen, što znači da se rezultati lokalnog ponašanja mogu tretirati globalno, odnosno da se mogu neposredno prenjeti na odgovarajuću konstrukciju.

Zavareni spoj, kao sastavni dio konstrukcije, predstavlja nehomogenost po mikrostrukturi i mehaničkim osobinama, često po geometrijskom obliku, a takođe i po naponskom polju, na koje utiču razni faktori kao i zaostali naponi nakon zavarivanja. Ove načelne teškoće, međutim, nisu onemogućile eksperimentalno određivanje žilavosti loma pri ravnoj deformaciji, KIc, u pojedinim kritičnim zonama zavarenog spoja, ili zavarenog spoja kao cjeline.

Prirodno je zbog toga što je veliki interes iskazan za primjenu ispitivanja mehanike loma za zavarene spojeve. Epruvete mehanike loma su epruvete sa prslinama, a prsline se u zavarenim spojevima javljaju kao najkritičnije greške.


Tematska oblast: Mehanika i konstrukcije

Uvodni rad: Da

Datum: 09.02.2011.

Br. otvaranja: 1190

11th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove