EFIKASNIJA SOLARNA FOTONAPONSKA KONVERZIJA UPOTREBOM ULTRATANKIH PREMAZA

1. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Jovan Šetrajčić, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku, Serbia
3. Vojkan Zorić, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku, Serbia

U radu je sprovedena mikroteorijska analiza dinamike međuzonskih prelaza nosilaca naelektrisanja u poluprovodničkoj ćeliji. Pokazano je da se uvođenjem adekvatnih ultratankih metalo-oksidnih i/ili poluprovodničkih premaza njihove gornje površine efikasnost ovih sistema (koncentracija nosilaca naelektrisanja) može povećati i preko 40 %.

Ključne reči: Solarne ćelije; efikasnost; elektroni; šupljine; ultratanki premazi.

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A: Nauka materije, kondenzovane materije

Datum: 27.04.2012.

Br. otvaranja: 657

Contemporary Materials - 2012 - Savremeni materijali

Datoteka uz rad  (876.00 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove