UTICAJ SAOBRAĆAJA NA KVALITET VAZDUHA U NIŠU

1. Gradimir Ilić, Faculty of Mechanical Engineering Niš , Serbia
2. Predrag Živković, Faculty of Mechanical Engineering Niš , Serbia

U radu je izvršena procena emisije zagađivača od strane saobraćaja na teritoriji grada Niša. Poznato je da saobraćaj predstavlja najveći pojedinačni izvor zagađenja, kako u Nišu, tako i na teritoriji Srbije, a i Evrope. U svrhu validacije procene emisije pomoću programa COPERT, izvršeno je merenje intenziteta saobraćaja na glavnim raskrsnicama u Nišu, kao i koncentracije CO2, kao reprezentativnog činioca imisije, na udaljenosti 1m od saobraćajnice. Podaci o sastavu flote vozila su dobijeni od strane MUP R. Srbije. Na osnovu podataka o radu Gradske toplana u Nišu i postojećih statističkih podataka, koji se mogu naći na sajtu Republičkog zavoda za statistiku, izvršena je procena udela emisije od saobraćaja u ukupnoj emisiji u Gradu Nišu.

Ključne reči: COPERT;saobraćaj;emisija;CO2;CO

Tematska oblast: Saobraćajna sredstva i transport

Uvodni rad: Da

Datum: 13.02.2011.

Br. otvaranja: 934

11th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove