AUDITIRANJE PROCESA U PROJEKTOVANJU LOGISTICKOG SISTEMA PREDUZEĆA

1. Slavica Cvetković, Kuwait

Sažetak – Poseban problem se odnosi na proces auditiranja logističkog sistema procesa preduzeća.. Važnost auditiranja i optimizacije te poboljšanja procesa za upravljanje logistikom je posebno značajno jer se na bazi rezultata tog procesa donose u organizacijiji strateške odluke i planiraju značajna sredstva.

Tematska oblast:

Uvodni rad: Da

Datum: 19.02.2011.

Br. otvaranja: 832

11th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering

Datoteka uz rad  (3.03 MB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove