BILANS GUBITAKA ENERGIJE U ZUPČASTIM PLANETARNIM PRENOSNICIMA SNAGE

1. Predrag Živković, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Serbia

Zupčasti planetarni prenosnici snage su visoke specifične nosivosti. Po jedinici mase komponenata prenosnika prenosi se energija visokih vrednosti. U radu se javljaju gubici mehaničke energije koji nastaju kao posledica trenja između dodirnih površina bokova zubaca spregnutih zupčanika, trenja u ležajima i otpora koji potiču od rasprskavanja i isiskivanja ulja iz zone sprezanja zubaca zupčanika. Deo energije se pretvara u toplotu, koja dovodi do zagrevanja komponenti prenosnika, a pri intenzivnom i dugotrajnom radu dovodi do ostećenja bokova zubaca zupčanika i delova lezaja. Rad je od značaja sa dva aspekta, što: daje podatke potrebne za obezbeđuje toplotnu ravnotežu pri dugotrajnom stacionarnom radu prenosnika i značajne karakteristike za kvalitativno i kvantitativo vrednovanje pri projektovanju novih rešenja planetarnih prenosnika snage.

Tematska oblast: Mehanika i konstrukcije

Uvodni rad: Da

Datum: 26.12.2010.

Br. otvaranja: 1541

11th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove