IZGRADNjA SISTEMA UPRAVLjANjA BEZBEDNOSŠĆU SAOBRAĆAJA U REPUBLICI SRPSKOJ

1. Milija Radović, Ministarstvo saobraćaja i veza - Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Milenko DŽever, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Milan Tešić, Ministarstvo saobraćaja i veza - Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Milka Dubravac, Ministarstvo saobraćaja i veza - Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Bezbjednost saobraćaja kao multisektorski sistem zahtijeva stalnu koordinaciju svih subjekata i praćenje rezultata sprovedenih aktivnosti na unapređenju bezbjednosti na putevima. Na taj način se formira kvalitetan zaštitni sistem koji omogućava kontinuirano smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i njihovih posljedica.
Republika Srpska je u prethodnom periodu prepoznala značaj ovog koncepta, te se pridružila brojnim zemljama u svijetu, koje su učinile prve korake na unapređenju bezbjednosti na putevima. S tim u vezi, u ovom radu su predstavljene aktivnosti koje doprinose izgradnji kvalitetne i održive osnove sistema za rješavanje bezbjednosti na putevima. Samim tim, javljaju se odlične pretpostavke za realizaciju šireg spektra aktivnosti koje progresivno utiču na unapređenje bezbjednosti na putevima Republike Srpske.

Ključne reči :

Tematska oblast:

Datum: 07.11.2014.

III naučno-stručna konferencija "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici"

Nema fajla za ovaj radPreuzmi prezentaciju Preuzmi prezentaciju 
Nema fajla za ovaj radPreuzmi rad Preuzmi rad 
Radovi sa videom |


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove