Safe hydrogen storage by electrochemical pore-forming in metal structure

1. Mitar Lutovac, FM Herceg Novi , Montenegro
2. Jurij Šaljimov, Serbia

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 24.08.2015.

Contemporary Materials 2015 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove