LEAN ALATI U PROCESU REMONTA TEHNIČKIH SISTEMA

1. Bogdan Marić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

U predmetnom radu su prikazana istraživanja uticaja lean alata na trajanje remontnog ciklusa u procesu remonta turbomlaznih motora „VIPER“. Posmatrani su alati: Nagara system, Just-In-Time i Layout. Simulacija procesa rada izvršena je sa Microsoft Project softverskim alatom u realnom proizvodno remontnom sistemu. Rezultati istraživanja su pokazala određene zakonitosti u odvijanju remontnog ciklusa, kojom se pouzdano može procijeniti uticaj analiziranih alata lean koncepta na efektivnost i efikasnost proizvodnog procesa u svakom remontno-proizvodnom sistemu.
Ključne riječi: upravljanje, remontno-proizvodni sistem, proizvodni proces, lean alati

Tematska oblast: Održavanje tehničkih sistema

Uvodni rad: Da

Datum: 29.12.2010.

Br. otvaranja: 890

11th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering

Datoteka uz rad  (158.13 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove