MESTO IGRE U NASTAVI STRANOG JEZIKA

1. Stefan Zdravković, Filozofski fakultet Niš, Serbia

Cilj ovoga rada jeste da analizira prednosti i mane korišćenja igre na času stranog jezika. Prvi deo rada bavi se položajem igre u nastavi stranog jezika danas, načinima i mogućnostima za njeno pravilno korišćenje, njenim uticajem na učenike stranih jezika. U drugom delu prikazani su i analizirani konkretni primeri komunikativnih igara na času stranog jezika. Kao korpus poslužili su primeri igara iz sopstvene prakse autora u držanju nastave francuskog i engleskog jezika, ali i primeri iz njegovog iskustva kao učenika stranih jezika. Opšti zaključak rada jeste da su pozitivne strane korišćenja igre kao nastavnog sredstva mnogobrojne ukoliko se igra upotrebljava svrsishodno, ali i da ona nije didaktičko čudo bez mana, tj. da postoje određena ograničenja pri njenom korišćenju.

Ključne reči: igra; strani jezik; nastava; učenik; didaktika

Tematska oblast: Humanističke nauke

Datum: 29.10.2017.

Studenti u susret nauci 2017


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove