https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - naučni skupovi, radovi, autori...

Studenti u susret nauci 2017

Naučni i programski odbor

Predsjednik:

 • Prof. dr Radoslav Gajanin, prorektor za naučnoistraživački rad i razvoj Univerziteta u Banjoj Luci, Medicinski fakultet


Prirodne nauke
:

 • Prof. dr Draško Marinković, Prirodno-matematički fakultet
 • Prof. dr Biljana Kukavica, Prirodno-matematički fakultet
 • Prof. dr Siniša Vučenović, Prirodno-matematički fakultet
 • Doc. dr Milica Balaban, Prirodno-matematički fakultet
 • Doc. dr Zvjezdana Sandić, Prirodno-matematički fakultet
 • As. mr Marko Ivanišević, Prirodno-matematički fakultet


Inžinjerstvo i tehnologija
:

 • Prof. dr Gordana Gardašević, Elektrotehnički fakultet
 • Prof. dr Slavica Grujić, Tehnološki fakultet
 • Prof. dr Strain Posavljak, Mašinski fakultet
 • Prof. dr Zorana Tanasić, Mašinski fakultet
 • Prof. dr Aleksandar Milašinović, Mašinski fakultet
 • Doc. dr Aleksandar Borković, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
 • Doc. dr Maja Milić – Aleksić, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
 • Doc. dr Borislav Malinović, Tehnološki fakultet
 • Doc. dr Ladislav Visilišin, Tehnološki fakultet
 • Doc. dr Željko Ivanović, Elektrotehnički fakultet

 

Medicinske i zdravstvene nauke:

 

 • Akademik prof. dr Dragoljub Mirjanić, Medicinski fakultet
 • Prof. dr Miroslav Petković, Medicinski fakultet
 • Prof. dr Goran Spasojević, Medicinski fakultet
 • Prof. dr Nenad Ponorac, Medicinski fakultet
 • Prof. dr Siniša Miljković, Medicinski fakultet
 • Doc. dr Vesna Ljubojević, Medicinski fakultet
 • Doc. dr Igor Sladojević, Medicinski fakultet
 • Doc. dr Vlastimir Vlatković, Medicinski fakultet
 • Doc. dr Suzana Savić, Medicinski fakultet
 • Doc. dr Olivera Dolić, Medicinski fakultet
 • Doc. dr Aleksandra Đeri, Medicinski fakultet
 • Doc. dr Slava Sukara, Medicinski fakultet
 • Doc. dr Irena Kasagić – Vujanović, Medicinski fakultet
 • Doc. dr Milorad Vujnić, Medicinski fakultet
 • Doc. dr Aleksandra Šmitran, Medicinski fakultet
 • As. mr Žarko Gagić, Medicinski fakultet
 • As. Duška Jović, Medicinski fakultet

 


Poljoprivredne nauke
:

 

 • Prof. dr Stoja Jotanović, Poljoprivredni fakultet
 • Prof. dr Danijela Kondić, Poljoprivredni fakultet
 • Doc. dr Dane Marčeta, Šumarski fakultet
 • Doc. dr Marijana Kapović – Solomun, Šumarski fakultet
 • Doc. dr Gordana Rokvić, Poljoprivredni fakultet

 


Društvene nauke
:

 

 • Akademik prof. dr Miodrag N. Simović, Pravni fakultet, Sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
 • Prof. dr Goran Popović, Ekonomski fakultet
 • Doc. dr Predrag Ćeranić, Dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka
 • Doc. dr Darko Paspalj, Fakultet bezbjednosnih nauka
 • Doc. dr Zoran Vasiljević, Pravni fakultet
 • Doc. dr Duško Trninić, Fakultet političkih nauka
 • Doc. dr Željko Sekulić, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

 


Humanističke nauke
:

 • Prof. dr Jelenka Pandurević, Filološki fakultet
 • Prof. dr Tatjana Mihajlović, Filozofski fakultet
 • Prof. dr Sanja Josifović – Elezović, Filološki fakultet
 • Doc. dr Dragiša Vasić, Filozofski fakultet
 • Doc. dr Irena Medar – Tanjga, Prirodno-matematički fakultet
 • Doc. dr Svetlana Borojević, Filozofski fakultet

Datum: 30.06.2017.   

https://www.high-endrolex.com/10