https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com:: Studenti u susret nauci 2017

Studenti u susret nauci

Studenti u susret nauci 2017

Kratki naziv: StES 2017

Lokacija: University of Banja Luka, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

10. tradiconalna studentska naučno – stručna konferencija, sa međunarodnim učešćem u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Banjoj Luci

Studenti u susret nauci (StES) 2017 je 10. tradiconalna studentska naučno – stručna konferencija, sa međunarodnim učešćem u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Banjoj Luci. Konferencija je pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske. StES konferencija daje izazovnu mogućnost mladim naučnicima i istraživačima da odmjere svoje snage u međunarodnim okvirima i pri tome da saznaju nešto novo iz naučne oblasti za koju se školuju.

StES je organizovan prvi put 2008. godine, sa jednim ciljem da se studentima otvore vrata prema nauci i istraživanju, te novim tehnologijama.

Pravo učešća imaju studenti I, II i III ciklusa studija. U prethodnih osam godina StES je okupio studente iz svih dijelova svijeta, poput studenata iz SAD-a, Rusije, Velike Britanije, Njemačke, Kine, Turske, Indije, Španije, Slovenije, Francuske, Hrvatske, Srbije i dr.

StES 2017 će se održati od 27. do 30. novembra 2017. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci, u Republici Srpskoj, BiH. Interdisciplinaran karakter konferencije omogućuje studentima različitih afiniteta da se istaknu i promovišu, te prezentuju svoja naučno – stručna dostignuća, ali i dobiju uvid u naučna dostignuća studenta drugih univerziteta.

Tip Konferencija
Karakter skupa Međunarodni
Naučna oblast Biotehnološke nauke
Društvene nauke
    Pravo
    Ekonomija
    Menadžment
    Sociologija
    Pedagogija
    Psihologija
    Komunikacije
    Političke nauke
Formalne nauke
    Matematika
    Logika
    Statistika
Humanističke nauke
    Istorija
    Književnost
    Filozofija
    Lingvistika
    Teologija
Medicinske nauke
    Medicina
    Biomedicina
    Stomatologija
    Farmacija
    Veterina
Prirodne nauke
    Astronomija
    Biofizika
    Biologija
    Fizika
    Geografija
    Hemija
    Agronomija
    Nauka o zemlji
Informacione i komunikacione tehnologije
Tehničke nauke
    Arhitektura
    Građevinarstvo
    Elektronika
    Elektrotehnika
    Mašinstvo
    Metalurgija
    Saobraćaj
    Inženjering
    Zaštita životne sredine
Umetnost i kultura
Nauke bezbjednosti i odbrane
Tematske oblasti Inženjerstvo i tehnologija
Medicinske nauke
Prirodne nauke
Humanističke nauke
Društvene nauke
Biotehničke – poljoprivredne nauke
Jezici Croatian, English, Serbian, Serbian-Latin,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 10.09.2017.
Obavještenje o prihvatanju apstrakta 27.10.2017.
Rok za prijavu učešća 10.11.2017.
Početak konferencije 27.11.2017.
Završetak konferencije 30.11.2017.

Kontakti

Kontakt osoba Marija Puljarević
Kontakt telefon +387 65 217 387, +387 51 321 188
Adresa e-pošte marija.puljarevic@student.pmf.unibl.org
Kontakt sajt http://stes.unibl.org
Prezentacija konferencije stes.ekonferencije.com
Facebook https://www.facebook.com/StES.unibl.org/
Android https://play.google.com/store/apps/details?id=bslz2017.stes


Add to Calendar 27/11/2017 30/11/2017 StES 2017 confOrganiser.com 01/01/2015

https://www.high-endrolex.com/10