https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - naučni skupovi, radovi, autori...

Studenti u susret nauci 2017

Organizacioni odbor

Predsjednik:

Marija Puljarević, Prirodno – matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 

Članovi:

 • Aleksa Đurić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 • Miloš Kovačević, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

 • Petar Đukić, Fakultet bazbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

 • Lena Lukić, Prirodno – matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 • Vanja Ćerketa, Prirodno – matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 • Branko Trninić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 • Nikola Duper, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 • Kristina Rendić, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 • Ivana Todorivić, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 • Kristina Janković, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 • Dušan Urošević, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

 • Nemanja Kalajdzić, Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 • Ozren Žolja, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Datum: 30.06.2017.   

https://www.high-endrolex.com/10