ODNOSI SRBA I RUMUNA OD 14. VIJEKA DO VELIKE SEOBE I NjIHOV ODRAZ U KNjIŽEVNOSTI

1. Teodora Miličević, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Unazad kroz vijekove srpski i rumunski narod u neposrednom su susjedstvu ili čak zajednici i povezani su raznim istorijskim okolnostima. Do 1864. godine, kada dolazi prekida jurisdikcije Karlovačke mitropolije nad pravoslavnim Rumunima, možemo govoriti i o crkvenom jedinstvu. Te veze su se ogledale i u umjetnosti, posebno u književnosti, o čemu će u ovom radu biti riječ. Rad obuhvata period od 14. vijeka i formiranja rumunskih zemalja Vlaške i Moldavije, tj. vremena kada još uvijek srpskom zemljom upravljaju Nemanjići, pa sve do 17. vijeka i vremena grofa Đorđa Brankovića koji ostavlja trag u diplomatiji i istoriografiji oba naroda, a njegov brat Sava u Erdelju (Transilvaniji) stoluje kao mitropolit. Proučavajući povelje, hronike i žitija ovog perioda obratićemo pažnju na to kako i u kolikoj mjeri o ličnostima i događajima koji objedinjuju srpski i rumunski narod svjedoči književnost.

Ključne reči: srednji vijek; književnost; Vlaška; Erdelj; pravoslavna crkva; Brankovići

Tematska oblast: Humanističke nauke

Datum: 29.10.2017.

Studenti u susret nauci 2017


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove