SALMONELOZE LJUDI POVEZANE SA KONZUMIRANJEM JAJA NA PODRUČJU AP VOJVODINE U 2016. GODINI

1. Suzana Vidaković, Fakultet veterinarske medicine UNI BG, Serbia

Salmoneloza je nakon kampilobakterioze drugo po učestalosti oboljenje nastalo kao posledica unosa bakterija izazivača oboljenja prenosivih hranom.Kao najčešće prijavljeni serotipovi pominju se Salmonella enterica serotip Enteritidis (S. Enteritidis) i Salmonella enterica serotip Typhimurium (S. Typhimurium), dok je incidencija oboljenja uzrokovanih serotipovima S. Infantis, S. Mbandaka, i drugih, u stalnom porastu. Najvažnijim izvorom ove patogene bakterije smatraju se jaja, proizvodi od jaja i živinsko meso. Prema zvaničnom izveštaju Instituta za javno zdravlje Vojvodine na području AP Vojvodina registrovano je 489 slučajeva salmoneloze ljudi u 2016. godini. Kao deo samokontrole proizvođača konzumnih jaja na Naučnom institutu za veterinarstvo „Novi Sad“ u 2016. godini ispitano je ukupno 168 uzoraka konzumnih kokošijih jaja sa teritorije AP Vojvodina. Prilikom ispitivanja uzoraka primenjene su metode propisane standardom SRPS EN ISO 6579:2008 koji opisuje horizontalnu metodu za otkrivanje mikroorganizma Salmonellaspp.. Ispitivanjem je utvrđeno prisustvo Salmonella spp. u 1,68 % uzoraka. Smanjenje pojave salmoneloze kao bolesti prenosive hranom predstavlja veliki izazov koji najpre zahteva identifikaciju najčešćih izvora infekcije, a potom i pravljenje strategijskog plana za njen monitoring, kontrolu i iskorenjivanje.

Ključne reči: salmoneloza; konzumna jaja; kontrola

Tematska oblast: Biotehničke – poljoprivredne nauke

Datum: 29.10.2017.

Studenti u susret nauci 2017


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove