Topologija i optimizacija linka FSO sistema

1. Vladimir Šašo, ALFA Univerzitet Beograd, Serbia
2. Borivoje Milošević, Univerzitet UNION - Nikola Tesla Beograd, Srbija, Serbia
3. Srdjan Jovković, ALFA Univerzitet Beograd, Serbia

WIRELESS optička komunikacija, takođe poznata kao komunikacija u slobodnom prostoru FSO - (Free Space Optics) je isplativo rešenje i pristupna tehnika velike širine opsega, koja dobija sve veći značaj napretkom tehnologije i nedavnim uspesima njene komercijalizacije. U ovom slučaju, podrazumeva se da mora postojati optička vidljivost između dve tačke (predajnika i prijemnika). Prilikom ove propagacije kroz atmosferu, na laser mogu uticati različiti efekti koji dovode do toga da je signal na prijemniku dosta oslabljen ili čak neupotrebljiv. U radu će biti analizirane te greške i načini njihovog otklanjanja. Kodiranje kontrole greške - Error control coding, kao i diverziti tehnika, mogu se koristiti u okviru FSO linka za poboljšanje performansi bitske brzine greške - Bit Error Rate (BER), odnosa signal-šum – Signal to Noise Ratio (SNR), koeficijenta slabljenja, rasejanja i apsorpcije signala koji propagira kroz slobodni i turbulentni prostor.

Ključne reči: FSO; Scattering; Absorption; Scintillation; Turbulence; Attenuation; Beam spreading; Refractive index structure; Symbol energy; Rayleigh; Rice; GammaGamma; Probability Distribution Function; OOK; PPN; SNR; BER

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 08.06.2018.

Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (813.47 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove