Primena novih tehnologija i programa za pozicioniranje i instaliranje satelitske prijemne opreme

1. Hana Stefanovic, Visoka skola stukovnih studija za IT, Serbia
2. Slobodan Obradovic, Visoka skola strukovnih studija za IT, Serbia
3. Nikola Davidović, University of East Sarajevo, Faculty of Electrical Engineering, Republic of Srpska, Bosnia and Herc, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Internet tehnologije i različiti programi danas se koriste za proračun bitnih parametara pri pozicioniranju prijemnog antenskog sistema u satelitskim komunikacijama. To je posebno primenljivo od strane korisnika koji poseduju prijemnu antenu poznatih karakteristika, tipa klasičnog paraboloidnog reflektora ili offset antene. Korisnik treba da zna sa kojeg satelita je potrebno detektovati prijemni signal. Procena uglova bitnih pri pozicioniranju prijemne antene u cilju prijema signala sa određenog satelita, obavlja se korišćenjem softverskog alata Satellite Antenna Alignment. Korisnik ne koristi klasičan kompas, nego vrši inicijalno usmeravanje antene ka željenom satelitu koristeći podatke o Sunčevom azimutu, određenog dana kada je planirana instalacija prijemne opreme. Ovaj podatak, spisak dostupnih satelita, kao i kao i druge bitne parametre obezbeđuje samo radno okruženje. Korisnik treba samo da zna poziciju svoje antene (geografsku dužinu i širinu) što danas ne predstavlja problem, s obzirom da su ti podaci dostupni na razne načine, preko Inteneta ili GPS sistema visoke tačnosti.

Ključne reči: satelitske komunikacije; pozicioniranje prijemne satelitske antene; paraboloidni reflektor; offset antena

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 20.07.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove