MODELIRANjE OTPORNOSTI NA ABRAZIJU SAMOUGRAĐUJUĆEG BETONA

1. Gordana Broćeta, Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Vojvode S. Stepanovića 77/3,, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Marina Latinović, Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Žarko Lazić, Institut za građevinarstvo d.o.o. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Obzirom da samougrađujući betoni predstavljaju realativno novu vrstu betonskih kompozita, od izuzetnog je značaja istraživanje njegovih trajnosnih karakteristika. U predmetnom radu je prikazana mogućnost modeliranja njihove otpornosti prema abraziji, izborom odgovarajućih komponentnih materijala. Sopstvenim eksperimentalnim istraživanjem se pokazalo da dominantan uticaj na otpornost prema abraziji ima primjenjena vrsta agregata, a zatim, u nešto manjoj mjeri i ostvarena čvrstoća pri pritisku.

Ključne reči: eksperimentalno istraživanje; beton; komponentni materijali; otpornost prema abraziji

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 31.07.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (66.50 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove