NANOTEHNOLOGIJA U FUNKCIJI ODRŽIVOG KORIŠĆENJA VODA

1. Svetlana Stevović, Innovation Center of the Faculty of Mechanical Engineering in Belgrade, Serbia
2. Žarko Nestorović, HE Đerdap, Serbia
3. Neđo Đurić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Nanotehnologija, kao savremeno polje istraživanja načina formiranja materijala i uređaja na nivou atoma i molekula, nalazi sve širu primenu u različitim naučnim i inženjerskim oblastima. Uticaj nanotehnologije na razvoj savremenog društva ima veliki potencijal u domenima ekonomije, zaštite životne sredine, zdravlja i unapređenja nivoa kvaliteta života. Potreba za vodom, kao resursom neophodnim za održanje života uopšte, ali i ekonomske aktivnosti na nivou čovečanstva, sve više raste u uslovima povećanja stanovništva, ekonomskih aktivnosti i sve većeg zagađenja životne sredine. U tom smislu konvencionalne metode prečišćavanja voda u budućnosti mogu postati nedovoljno efikasne za obezbeđivanje održivog korišćenja vodnih resursa. Nanotehnologija kao savremena naučna i inženjerska oblast smatra se efikasnim i potencijalno jedinim rešenjem problema održivog korišćenja vodnih resursa u budućnosti. Napori u korišćenju nanotehnologije za održivost vodnih resursa podrazumevaju sveobuhvatan pristup i jasno definisanje ciljeva i načina za njihovu realizaciju. Osnovna očekivanja od nanotehnologije u smislu korišćenja vodnih resursa usmerena su na povećanje raspoloživosti vode, povećanje efikasnosti isporuke vode i omogućavanje naredne generacije sistema za monitoring kvaliteta voda. Povećanje raspoloživosti vode primenom nanotehnologije obezbeđuje se kroz filtraciju i razvoj membranskih sistema, inverziju osmoze za desalinizaciju vode i katalizatora za tretman vode. Efikasnost isporuke vode primenom nanotehnologije treba da smanji količinu energije potrebne za njen transport, obezbeđivanje sistema vodovodnih cevi i komponenti koje su lakše, jače i trajnije kao i da obezbedi jeftine materijale koji unapređuju energetsku efikasnost vode pri hlađenju i grejanju. Svi ovi procesi razvoja nanotehnologije za održivo korišćenje voda zahtevaju značajne napore na naučnom i inženjerskom planu kako bi našle primenu u svakodnevnoj upotrebi. Ovaj rad bavi se istraživanjem stanja razvoja nanotehnologije u oblasti održivog korišćenja vodnih resursa.

Ključne reči: Nanotehnologija; vodni resursi; održivost

Tematska oblast: SIMPOZIJUM C - Voda

Datum: 01.08.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (12.99 KB)
Datoteka uz rad  (311.04 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove