PREDIKTORI PONAŠANjA UČESNIKA U SAOBRAĆAJU – FORMIRANjE PREDIKTORSKIH MODELA

1. Marko Maslać, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu; Kosovska 8, Kragujevac, Srbija, Serbia
2. Nenad Milutinović, Visoka tehnicka skola strukovnih studija Kragujevac, Serbia

Poznavanjem ponašanja učesnika u saobraćaju na definisanom području omogućava se sagledavanje stanja bezbednosti saobraćaja, što predstavlja osnovu u procesu upravljanja bezbednošću saobraćaja. Analizom prediktora ponašanja postiže se detaljnije razumevanje psiholoških faktora koji mogu objasniti iskazana ponašanja. Osobine i karakteristike ličnosti su povezane sa razlikama u ponašanju i trebalo bi ih smatrati važnim faktorom koji utiče na ponašanja učesnika u saobraćaju. U prethodnom periodu, kao prediktori ponašanja učesnika u saobraćaju, u skoro svim studijama korišćeni su: pol, starost i mobilnost (definisana u različitim oblicima). Pored toga, povremeno se mogu pronaći i prediktori koji se odnose na obrazovanje, razlog kretanja, godine vozačkog iskustva, posedovanje vozačke dozvole i motornog vozila, verska pripadnost i broj učinjenih saobraćajnih prekršaja. Imajući to u vidu, u radu su prikazani najznačajniji prediktori ponašanja dve kategorije učesnika u saobraćaju (pešaka i vozača) i njihova povezanost sa samim ponašanjima. Rezultati su pokazali jaku vezu između osobina i karakteristika ličnosti i njihovih ponašanja. Analizama ponašanja učesnika u saobraćaju pomaže se donosiocima odluka u kom pravcu je potrebno sprovoditi preventivne aktivnosti, odnosno kreirati ciljane mere, dok se poznavanjem prediktora ponašanja omogućava razumevanje iskazanih ponašanja.

Ključne reči: ponašanja; učesnici u saobraćaju; prediktori; pešaci; vozači

Tematska oblast: Upravljanje bezbjednošću saobraćaja

Datum: 15.10.2019.

VIII Međunarodna konferencija Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Datoteka uz rad  (982.02 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove