UNAPREĐENjE PLANSKE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE KROZ DOPUNU ZAKONA O PLANIRANjU I IZGRADNjI

1. Aleksandar Pavlovic, CIS INZENJERING, Singapore

Sagledavanjem Zakona o planiranju i izgradnji uočeno je da saobraćaj kao i bezbednost saobraćaja nema odgovarajuće mesto u tom zakonskom aktu. Nepravedno izostavljen u odnosu na druge oblasti, saobraćaj i bezbednost saobraćaja, takođe nisu jasno definisani u ovom krovnom zakonu. S druge strane, postojeće zakonske regulative koja direktno definiše oblast saobraćaja: Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakon o putevima, takođe ne daju jasne definicije, uslove i način izrade prvenstveno planske dokumentacije. Ovakvo stanje dozvoljava i dovodi do: izrade loše planske a samim tim i tehničke dokumentacije, zaobilaženje saobraćajnih inženjera u procesu izrade planske i tehničke dokumentacije, otežava rad jedinica lokalne samouprave, što na kraju dovodi do degradacije saobraćajne struke i samim tim do smanjenja bezbednosti saobraćaja u jedinici lokalne samouprave, a samim tim regiona i države. Da bi se izvršilo sistemsko rešavanje problema kao i vraćanje saobraćajne struke na pravo, vodeće, mesto u misiji saobraćajnog razvoja jedinice lokalne samouprave, regiona i države, potrebno je izvršiti jasno definisanje izrade planske i tehničke dokumentacije uz obaveznu izradu saobraćajnih analiza, studija i strategija kao i obaveza angažovanja saobraćajnih inženjera na izradi planske i tehničke dokumentacije. Nakon ovih preduzetih radnji, u dogovoru sa resornim ministarstvom, potrebno je izvršiti dopunu Zakona o planiranju i izgranji, a sve u cilju povećanja bezbednosti saobraćaja. Ovakav način rešavanja ovog problema jedini je pravi put da saobraćaj i bezbednost saobraćaja zauzmu pripadajuće mesto u Zakonu o planiranju i izgradnji, kao i da jedinice lokalne dobiju odgovarajuću i upotrebljivu plansku i tehničku dokumentaciju.

Ključne reči: unapređenje dokumentacije iz oblasti saobraćaj; povećanje bezbezdnosti saobraćaja; dopuna Zakona o planiranju i izgradnji

Tematska oblast: Upravljanje bezbjednošću saobraćaja

Datum: 15.10.2019.

VIII Međunarodna konferencija Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Datoteka uz rad  (804.56 KB)


Radovi sa videom |


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove