ZAKONSKA REGULATIVA ZA UČEŠĆE E-BICIKALA U SAOBRAĆAJU

1. Tijana Ivanišević, JP PUTEVI SRBIJE , Serbia
2. Dragan Taranović, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Serbia
3. Simović Sreten, Montenegro
4. Vedran Vukšić, Centar za bezbednost saobraćaja, Serbia

Jedan od najznačajnijih preduslova za uspešno i bezbedno odvijanje saobraćaja predstavlja postojanje kvalitetne pravne regulative. U radu je izvršena analiza pravne regulative u Republici Srbiji, koja se odnosi na uspostavljanje sistema za bezbedno odvijanje saobraćaja bicikala. Predstavljene su odredbe Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Zakona o javnim putevima, Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima, kao i Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji koje se odnose na saobraćaj bicikala. Takođe, u radu će biti ukazano na značaj i svakodnevni porast e-bicikala u saobraćaju i transportu, na putevima u Republici Srbiji, ali i na probleme koji se odnosi na nepostojanje pravne regulative koja reguliše saobraćaj e-bicikala.

Ključne reči: transport; zakon; održivi razvoj; e-bicikl

Tematska oblast: Upravljanje bezbjednošću saobraćaja

Datum: 15.10.2019.

VIII Međunarodna konferencija Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Datoteka uz rad  (1,004.13 KB)


Radovi sa videom |


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove