IZLOŽENOST VOZAČA U ZAVISNOSTI OD STAROSTI VOZILA

1. Dušan Graovac, Serbia
2. Mladen Savić, Serbia
3. Vladimir Arsić, Serbia

Važna faza u ocenjivanju nivoa bezbednosti saobraćaja jeste ocenjivanje postojećeg stanja rizika i izloženosti. Ova dva faktora su u veoma usko povezana, naime, da bi se odredio rizik, neophodno je poznavati određenu meru izloženosti. Pored broja stanovnika i broja registrovanih vozila, jedna od osnovnih mera izloženosti koja se koristi u proračunu rizika, jeste i pređena kilometraža vozila. U odnosu na prethodne dve mere izloženosti, pređena kilometraža se izdvaja pre svega zbog otežane izmerljivosti i nedostupnosti podataka, odnosno nepostojanju efikasne metodologije za prikupljanje takvih podataka. Pored metodologije,
odnosno načina prikupljanja podataka o izloženosti, a u ovom slučaju pređenoj kilometraži putničkih automobila, u radu je prikazana korelativna veza između pređene kilometraže i starosti putničkih automobila. Takođe, u radu je prikazana deskriptivna statistika o pređenoj kilometraži putničkih automobila. U periodu od aprila do maja meseca 2019. godine, za potrebe ovog rada, prikupljen je uzorak sa podacima o pređenoj kilometraži vozila. Uzorak je prikupljen na osnovu podataka dobijenih od strane firmi koje se bave delatnostima vršenja tehničkog pregleda vozila. Rezultati ovog rada ukazuju da vozači starijih vozila bivaju manje izloženi u odnosu na vozače novijih vozila.

Ključne reči: Bezbednost saobraćaja; rizik; https://ekonferencije.com/sr1/kljucne-rijeci; rizik; izloženost; pređena kilometraža vozila

Tematska oblast: Upravljanje bezbjednošću saobraćaja

Datum: 16.10.2019.

VIII Međunarodna konferencija Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Datoteka uz rad  (1,010.42 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove