ДРВЕНЕ СТРУКТУРЕ У ФАСАДАМА КЕНГА КУМЕ

1. Никола Цекић, Архитектонско-грађевински факултет Ниш , Serbia

Апстракт: Кенго Кума, јапански архитекта, реализовао је велики број урбархитектонских објеката у свету, посебно у другој деценији овог века, акцентујући примену дрвеног материјала на фасадама. Примери објеката у овом раду показују изванредну луцидност и опредељеност пројектанта за континуалну употребу природног, еколошког материјала чија текстура дрвених елемената даје ефектне естетско-композиционе и занатско-уметничке, допадљиве архискулпторалне резултате. Наглашеним коришћењем много пута поновљених дрвених елемената створене су елегантне чипкасте џиновске, хармоничне фасадне мреже, са новим ручно урађеним облицима, без употребе шрафова, ексера или лепка у спојевима. Применом лако доступног ресурса - дрвеног материјала, славни архитекта је у крајњем циљу имао “брисање” већ виђене архитектуре, односно фасаде нових неконфекционираних и нестереотипних објеката органски, маштовито добро интегрисаних у природно окружење. Фасаде настале померањем мултипликованих дрвених елемената, у различитом ритму, по вертикали и хоризонтали, евоцирају просторну нарацију, суптилне визуелне сензације, при чему је материјалност и блиска веза са градитељском традицијом примарна. У раду је фокусирана пажња ка напредној екоурбархитектури “зидања дрвеним материјалом” уз помоћ савремених компјутерских технологија, са новим дизајнерско-уметничким и ликовним приступом култури зидова у екстеријеру.

Кључне речиtestttt :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 21.04.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Датотека уз рад  (238.00 KB)


Остали радови са конференције


Претражи радове