PRIMJENA NANOTEHNOLOGIJE U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI

1. Drago Talijan, Panevropski Univerzitet Aperion Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Mihailo Ristić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Nanotehnologija se pojavila poslije mobilne telefonije i interneta i na prelazu iz 20. i 21. vijeka postala glavna nauka 21. vijeka. Vrlo brzo je našla primjenu u svim domenima ljudskog djelovanja kao što su elektronika, mašinstvo, medicina, farmacija, građevinarstvo i dr. U ovom članku biće prikazana primjena nanotehnologije i naprednih materijala u automobilskoj industriji; u zaštiti metalnih i plastičnih površina, poboljšanju kvaliteta pneumatika, dobijanu visokokvalitetnih ulja, izradi baterija za elektroautomobile, presvlačenju staklenih površina i zaštiti od padavina i vodenih kapljica.


Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 06.07.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove