PRIMJENA SOLARNIH SIMULATORA U FN TEHNOLOGIJAMA

1. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Darko Divnić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Tomislav Pavlović, University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics, Višegradska 33, 18 000 Niš, Serbia, Serbia
4. Ivana Radonjić, University of Nis, Faculty of Sciences and Mathematics, Department of Physics, Višegradska 33, Serbia

Za pretvaranje Sunčevog zračenja u električnu energiju danas se u svetu koriste solarne ćelije i solarni moduli od monokristalnog, polikristalnog i amorfnog silicijuma na staklu ili plastičnoj osnovi, GaAs, CdTe, CIS, organske, tandem, perovskite solarne ćelije, solarne ćelije sa koncentratorima, itd.
Za fizičku karakterizaciju solarnih ćelija i solarnih modula koriste se solarni simulatori sa ksenonskim, halogenim i LED lampama kao izvorima svetlosti. Određivanje energetske efikasnosti solarnih ćelija i solarnih modula pomoću solarnih simulatora vrši se pri sledećim standardnim uslovima: temperaturi od 25oC, solarnom spektru AM1.5 i intenzitetu Sunčevog zračenja od 1000 W/m2.
U radu će biti dat pregled simulatora Sunčevog zračenja koji se danas koriste u svetu za određivanje energetske efikasnosti solarnih ćelija i solarnih modula dobijenih pomoću različitih fotonaponskih tehnologija, kao i karakteristike samih simulatora Sunčevog zračenja.

Ključne reči: Solarni simulator. karakterizacija FN modula

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 03.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove