UTICAJ METIL METAKRILATA NA SVOJSTVA SINTETISANIH AKRILATNIH EMULZIJA

1. Sonja Popić, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Ivan Ristić, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Serbia
3. Vladan Mićić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Jelena Tanasić, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Serbia
5. Vesna Cvjetinović, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Serbia
6. Svetlana Pelemiš, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

U radu je izvršeno ispitivanje uticaja dodatka metil metakrilata (MMA) na svojstva sintetisanih akrilatnih emulzija. Sintetisane su serije uzoraka sa dodatkom MMA od 10 do 50 mas % u odnosu na ukupnu masu butil akrilata (BA) i 2 – etilheksil akrilata (EHA). Infracrvenom spektroskopijom sa Fourijevom transformacijom (FTIR) analizirana je molekulska struktura sintetisanih akrilatnih emulzija i potvrđeno je da dolazi do kvantitativne reakcije polimerizacije. Analizom toplotnih svojstava pokazano je da sa dodatkom metil metakrilata dolazi do povećanja vrednosti temperature prelaska u staklasto stanje filmova dobijenih sušenjem sintetisanih emulzija. Napon istezanja i prekidno izduženje su se povećavali srazmerno povećanju udela MMA u uzorcima sintetisanih emulzija. Dobijeni akrilatni materijali se mogu koristiti za poboljšanje vodonepropustivosti papira i drugih materijala. Zato su na papir nanošene emulzije (u tankom sloju) i ispitana je otpornost papira sa premazom na vodu i ulje. Primećeno je da ni jedna emulzija nije propustila ni vodu ni ulje.

Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 03.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove