ПРИМЕНА ФУНКЦИОНАЛНИХ МАТЕРИЈАЛА У ШТАМПИ ИНТЕЛИГЕНТНОГ ТЕКСТИЛА

1. Đorđe Popović, Univerzitet PIM, Tehnički fakultet, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dejan Kojić, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Tehnički fakultet, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Nevena Vukic, University of Novi Sad, Faculty of Technology, Serbia, Serbia

Интелигентни текстил поседује способност препознавања стимуланса из околине, као што су електрично и магнетно поље, механичко оптерећење, температура, зрачење или хемијска испарења, и реаговања на њих. Са развојем текстилне индустрије, као и технологија генерално, долази до учестале примене штампе при изради савремених текстилних материјала додатне вредности, који истовремено задржавају своја позитивна традиционална својства, а поседују и додатну функционалност. Постоји неколико технологија којима се могу штампати функционални материјали на текстилу, али се најчешће користе табачна InkJet и сито штампа. Функционални материјали који се примарно користе у овој области су боје са својством проводљивости међу којима се издвајају боје са металним наночестицама, органометалне боје, проводни полимери, као и боје са додатком графена и угљеничних наноцеви. У овом раду су сумирани потенцијали и изазови који се могу јавити при штампи функционалних материјала на текстилу. Изазови се претежно јављају при комплексној интеракцији између течне боје и порозне подлоге и развој у области штампе интелигентног текстила умногоме зависи управо од развоја у области функционалних боја.

Кључне речиtestttt :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 03.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове