РАЗВОЈ И ПРИМЈЕНА КОМПОЗИТНИХ ХИДРОИЗОЛАЦИОНИХ МАТЕРИЈАЛА

1. Irena Havreljuk, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Aleksandra Šinik, Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Tatjana Botić, Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Pero Dugić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Поред традиционалних неорганских или само органских хидроизолационих материјала, последњих година се интензивно развијају и примјењују савремени композитни хидроизолациони материјали, који спајају предности и једних и других.
Хидроизолациони материјали имају широку примјену у заштити темеља и подземних дијелова грађевинских објеката, купатила, балкона, базена, тунела, резервоара за воду и др. Примјеном композитних хидроизолационих материјала са побољшаних функционалним својствима, спречава се продор воде у унутрашњост грађевинских објеката, или истицање воде из базена и резервоара у знатно ширем подручју спољних фактора.
Технологија припремних и завршних радова и уградња неквалитетног хидроизолационог материјала, изазвали би велике штете на самом објекту и накнадне трошкове санације.
У раду су описани резултати испитивања најважнијих функционалних карактеристика хидроизолационих маса, различитог хемијског састава, у циљу утврђивања њихових перформанси. Испитиване су дисперзионе хидроизолационе масе, хидроизолационе масе на бази цемента и полимер-цементне масе, као и хидроизолације на бази полиуретана и епоксидних смола. Свим узорцима су одређене основне физичко-хемијске и механичке особине које су од изузетне важности за овај тип материјала. Резултати испитивања показују да савремени композитни хидроизолациони материјали имају одличну водоодбојност, високу флексибилност и отпорност на механичке утицаје.

Кључне речиtestttt :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 03.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Датотека уз рад  (0.00 B)


Остали радови са конференције


Претражи радове