Утицај услова pH на понашање минерала гетита у присуству / одсуству различитих дисперзаната

1. Svjetlana Sredić, Рударски факултет Приједор, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Ljiljana Tankosić, Рударски факултет Приједор, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Испитано је понашање гоетита приликом дисперзије и таложења и дискутовано је о утицају рН вриједности на површинске особине честица са и без дисперзантом. Предуслов успјешне флокулације је стабилизација система која се постиже добром дисперзијом честица. Изучаван је утицај рН вриједности, натријум силиката (Na2SiO3), натријум хексаметафосфата (Na6P6O18) и натријум пирофосфата (Na4P2O7), на површинско наелектрисање честица гетита. Одређена је изоелектрична тачка (IEP) природног гоетита при рН вриједности од 6,6, мјерењем зета потенцијала. Употребом натријум-силиката као дисперзанта , IEP гетита се помијера на рН 4,95. Када су кориштени полифосфати као дисперзанти површински набој је негативан у цијелом испитиваном подручју (рН 2- 12). Релативно високе вриједности зета потенцијала указују на прилично стабилну дисперзију, нарочито када се као дисперзант користи натријум хексаметафосфат.


Кључне речиtestttt :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 04.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове