PRIMJENA EKSPERIMENTALNOG DIZAJNA U OPTIMIZACIJI HROMATOGRAFSKE METODE ZA FARMACEUTSKU ANALIZU AMLODIPIN-BESILATA, INDAPAMIDA I PERINDOPRIL-ERBUMINA

1. Nebojša Mandić-Kovačević, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Irena Kasagić-Vujanović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 04.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove