PREDNOSTI I MANE POSTROJENjA ZA PREČIŠĆAVANjE OTPADNIH VODA MANjIH NASELjA

1. Veljko Đukić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Ognjen Đukić, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Izvještaji o stanju i tretmanu otpadnih voda, u manjim naseljima, u Republici Srpskoj su obeshrabrujući. Postojeća situacija je rezultat neadekvatnih aktivnosti lokalnih samouprava koje najčešće nemaju odgovarajuće stručno osoblje i druge uslove za upravljanje takvim investicionim aktivnostima. U takvoj situaciji lokalne samouprave ne prihvataju ponuđene tehnologije i procese za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, koje često ne odgovaraju konkretnim uslovima na terenu.
U radu su obrađene metode prečišćavanja otpadnih voda manjih naselja nekonvencionalnim tehnologijama. Dat je opis sedam predstavnika nekonvencionalnih tehnologija: septičke jame, Imhoff-ov taložnik, lagune, vještačke močvare, sistemi za prečišćavanje koji koriste zemlju, zeleni filteri, filteri od treseta i tehnologije sa biofilmom. Neki od tehnologija su detaljnije opisane. Dat je primjer primjene nekonvencionalnih tehnologija-projektovanje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda manjeg naselja. Za svaki od navedenih uređaja dat je osvrt na rad i održavanje te prednosti i mane koje oni posjeduju.
U radu se ukazuje na neke važne elemente koji su od značaja za početak i rukovođenje investicionim aktivnostima vezanim za pripremu, projektovanje, izgradnju i održavanje postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda manjih naselja.

Ključne reči: otpadne vode; tretman.; manja naselja.; otpadne vode; tretman; manja naselja.

Tematska oblast: SIMPOZIJUM C - Voda

Datum: 06.07.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove