Ispitivanje fizičko-hemijskih svojstava i potencijalne biološke aktivnosti derivata 2-piridin-(tio)karbohidrazona

1. Gorana Mrđan, Prirodno-matematički fakultet, Univeritet u Novom Sadu, Serbia
2. Đenđi Vaštag, Serbia
3. Suzana Apostolov, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Serbia
4. Milena Rašeta, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku, Serbia
5. Tatjana Verbić, Serbia
6. Olivera Marković, Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet, Serbia
7. Borko Matijević, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Serbia

Karbohidrazoni i njihovi tio-analozi predstavljaju jedinjenja dobijena kondenzacijom karbohidrazida, odnosno tiokarbohidrazida karbonilnim jedinjenjima. Zahvaljujući njihovoj strukturi, relativno jednostavnoj sintezi i velikoj reaktivnosti, pomenuti derivati imaju širok spektar primene u svim sferama. U okviru ovog rada, za četiri novosintetisana mono(tio)karbohidrazona, određene su kiselinske konstante primenom potencimetrijske metode. Takođe, metodom linearne korelacije energija solvatacije i primenom Catalan-ovog modela ispitan je uticaj specifičnih i nespecifičnih međumolekulskih interakcija na pomeranja u UV-Vis apsorpcionim spektrima. U cilju ispitivavanja potencijalne biološke aktivnosti 2-piridin-(tio)karbohidrazona, primenom DPPH testa, određen je njihov antioksidativni potencijal i zaključeno je da su derivati tiokarbohidrazona značajno aktivniji u odnosu na karbohidrazone.

Ključne reči: biološka aktivnost; DPPH; karbohidrazoni; kiselinske konstante; LSER; tiokarbohidrazoni

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 02.08.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (75.50 KB)
Datoteka uz rad  (189.50 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove