PODRŠKA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA IMPEMENTACIJI SISTEMA UPRAVLJANJA U PREDUZEĆIMA MLINSKO-PEKARSKE INDUSTRIJE

1. Igor Grujić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Maja Mikić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Grujić Radoslav, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Branko Latinović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Otvorenost tržišta i slobodan uvoz prehrambenih proizvoda uticali su na pojavu novih zahtjeva prema preduzećima koja se bave proizvodnjom i preradom hrane. Da bi olakšali svoje poslovanje preduzeća iz prehrambene industrije traže rješnja u primjeni novih tehničkih i organizacionih rješenja. Cilj ovog rada je da se ispita spremnost preduzeća iz mlinsko-pekarske industrije u gradu Prijedoru da priminjene informaciono-komunikacione tehnologije (ICT) i postanu spremna za plasiranje proizvoda na druga tržišta. U ovom radu autori su proveli anketu u 18 preduzeća iz sektora. Za potrebe ankete napravljen je upitnik koji je podijeljen predstavnicima preduzeća sa zahtjevom da iskreno odgovore na postavljena pitanja. Preduzeća su navela oblasti poslovanja tokom kojih već primjenjuju ITC. Najveći broj preduzeća (83,33% anketiranih preduzeća) je navelo da ICT koristi tokom: tokom upravljanjanja nabavkom i logistikom, tokom upravljanja zalihama sirovina i repromaterijala ili za podršku sistemu upravljanja zalihama gotovih proizvoda u skladištu. Mali broj preduzeća do sada je razvio e-baze sa podacima koji se odnose na organizaciju rada i sistem upravljanja (Engl., Mmanagement System, MS). Pretpostaviti je da ove podatke prikupljaju, obrađuju i arhiviraju u papirnoj verziji. Pored toga preduzeća, koja posjeduju vlastiti web sajt (Web sajt koristi 70% preduzeća), isti koriste za: reklamiranje postojećih prozvoda, predstavljanje novih proizvoda (60% preduzeća), prodaju proizvoda (30% preduzeća) itd. Anketirana preduzeća planiraju da i dalje rade na primijeni ICT u svom poslovanju. Najinovativnija grupa preduzeća planiraju da u periodu 1-3 godine realizuju sljedeće aktivnosti: uvođenje sistema za procjenu rizika bezbjednosti na radu (25,00%), sistem za procjenu rizika zaštite životne sredine (33,33 %), Web aplikaciju (33,33 %), Online web shop (50,00%) i integrisani informacioni sistem (33,33 %). Iako posluju u otežanim uslovima, preduzeća su upoznata sa mogućnostima i koristi od različitih formi informaciono-komunikacionih tehnologija. ICT aplikacije im mogu pomoći u poboljšanju performansi i boljoj saradnji između različitih zainteresovanih strana u lancu snabdijevanja.

Ključne reči :

Tematska oblast: Savremeni pristup u sanitarnom inženjerstvu

Datum: 16.02.2022.

Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove