POTRBE DJECE ŠKOLSKOG UZRASTA ZA BAVLJENJE FIZIČKIM AKTIVNOSTIMA

1. Dijana Laštro, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Olivera Pilipović- Spasojević, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Lidija Slunjski Tišma, JU Visoka medicinska škola Prijedor::Nikole Pašića 4a, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Uvod: Potrebe za bavljenjem fizičkim aktivnostima, zdrav i aktivan način života, ne samo u djetinjstvu već i u starijem uzrastu je ključ i sigurnost za očuvanje zdravlja. Cilj rada: utvrditi razlike u potrebama djece za bavljenje fizičkim aktivnostima. Ispitanici i metode: prospektivna komparativna studija obuhvatala je 120 ispitanika uzrasta 10-16 godina grupisanih u tri grupe u kojima je stratifikovan jednak broj pripadnika oba pola. Za potrebe istraživanja koristili smo anketni upitnik za procjenu motivacije i statističke postupke analize varijanse. Rezultati: istraživanje je pokazalo da postoji statistički značajna razlika između tri kategorički definisana uzorka kod ukupne motivacije i motiva fizičkog izgleda. Statistički pokazatelji nisu utvrdili razlike u motivima za bavljenje fizičkim aktivnostima s obzirom na pol kod djece koja se aktivno bave sportom. Dječaci koji se ne bave sportom motiv postignuća (t (38) = -2,78, p<0,01), motiv fizičkog izgleda (t (38) = -1,97, p<0,05) i motivacije ukupno (t (38) = -2,61, p<0,01) su značajno više vrednovali nego djevojčice, dok su djevojčice koje imaju verifikovan deformitet kičmenog stuba motiv poboljšanja zdravlja (t (38) = 1,99, p<0,05) i motiv lične afirmacije (t (38) =2,27, p<0,03) smatrali važnijim nego dječaci. Zaključak: djecu treba podsticati od najranijeg uzrasta da stiču iskustva kroz razne oblike fizičke aktivnosti, kako bi dijete usvojilo zdrave životne navike i razvilo okupacioni indentitet koji treba da je svojstven samo njemu i koji treba da ima svako od nas.

Ključne reči :

Tematska oblast: Savremeni pristupi u radnoj terapiji

Datum: 27.02.2022.

Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove