EVAULACIJA KVALITETA SPAVANJA KOD STUDENATA I STARIJE POPULACIJE

1. Dragana Sredić Cartes, Visoka medicinska šlola Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Lidija Slunjski Tišma, JU Visoka medicinska škola Prijedor::Nikole Pašića 4a, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Spavanje je prirodno, periodično i fiziološki reverzibilno stanje umanjene budnosti , koje karakterišu smanjena percepcija i reagovanje na spoljašne draži. Potrebno ga je razlikovati od kome, besvjesnog stanja, iz kojega se ne možemo probuditi. Spavanje čini skoro jednu trećinu čovjekovog života. Njegov uticaj na zdravlje i medicinska stanja ostaje nedovoljno istražen. Cilj istraživanja je evaulacija kvaliteta spavanja kod studenata i starije populacije i utvrđivanje glavnih uzročnika koji utiču na kvalitet spavanja. U istraživanju je učestvovalo 80 ispitanika sa područja grada Prijedora, od kojih je 40 ispitanika studentske populacije a 40 ispitanika starije populacije. Za potrebe istraživanja korišten je Pittsburgh indeks kvaliteta spavanja (PSQI). Rezultati analize ukupnog PSQI za studentsku populaciju pokazuju da 30 (75%) ispitanika ima ukupan PSQI rezultat ocijenjen sa manje ili jednako pet (5) što intepretiramo kao dobar kvalitet spavanja, a kod 10 (25%) ispitanika ukupan PSQI rezultat bio je veći od 5 (pet) što ukazuje na lošiji kvalitet spavanja. Rezultati ukupnog PSQI za stariju populaciju pokazuju da 17 (42%) ispitanika imaju ukupan PSQI rezultat ocijenjen sa manje ili jednako pet (5) što ukazuje na dobar kvalitet spavanja, a kod 23 ( 58%) ukupan PSQI rezultat je veći od pet (5) što znači da imaju lošiji kvalitet spavanja. Ovo istraživanje pokazuje da je kvalitet spavanja lošiji kod starije populacije, gdje prosječan PSQI rezultati iznosi 9,5 dok je kvalitet spavanja bolji kod studentske polupacije, procječan PSQI je 7,5.

Ključne reči :

Tematska oblast:

Datum: 12.03.2022.

Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove