USPOSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE PROHODNOSTI DISAJNOG PUTA U VANBOLNIČKIM USLOVIMA

1. Marko Savić, JZU Dom zdravlja Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Ljiljana Savić, Visoka medicinska šlola Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Ljubiša Kucurski, JU Visoka medicinska škola Prijedor::Nikole Pašića 4a, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Uvod. Osiguravanje i održavanje disajnog puta u bolničkim uslovima najčešće ne predstavlja problem iskusnom anesteziološkom timu. Neadekvatni vanbolnički uslovi i okolnosti, nedostatak opreme, nedovoljno radno iskustvo, zahvataju timove službe hitne medicinske pomoći u trenucima kada je obezbjeđen i prohodan disajni put od životnog značaja za pacijenta. Kontrola disajnog puta i način na koji se može osigurati zavisi od raznih etioloških faktora nastanka oboljenja ili povrede, ali i od stručnih kompetencija tima. Kod pristupa pedijatrijskoj populaciji, usljed razlika u anatomskoj strukturi, dolazi do otežane intubacije. Poznavanje i mogućnost primjene “zlatnog standarda” kod uspostavljanja i održavanja disajnog puta uglavnom je preduslov za uspiješno zbrinjavanje pacijenta. Često zbog nemogućnosti primjene “zlatnog standarda” poseže se za alternativnim metodama. Cilj. Cilj ovog rada je prikazati veliki značaj prohodnosti i održavanja disajnog puta, kao i pravilne primjene raznih tehnika i metoda. Zaključak. Medicinski radnici, bez obzira na granu medicine u kojoj su zaposleni, posebno radnici urgentnih službi za uspješno zbrinjavanje respiratornog puta, neophodne su kontinuirane edukacije iz ALS (Advanced Life Support), ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support), PTLS (Prehospital Trauma Life Support), ATLS (Advanced Trauma Life Support), APLS (Advanced Pediatric Life Support). Poznavanje i primjena supraglotičnih pomagala i opreme, kao i izvođenje, asistiranje ljekaru u toku intubacije svrstava se u kompetencije diplomiranog medicinara zdravstvene njege. Značaj ulaganja resursa u edukacije, savremenu opremu i bolje uslove rada doprinosi unapređenju i kvalitetu zbrinjavanja ugroženih pacijenata.

Ključne reči :

Tematska oblast: Savremeni pristupi u zdravstvenoj njezi

Datum: 18.03.2022.

Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove