https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: Milijarna tuberkuloza - prikaz slučaja

Milijarna tuberkuloza - prikaz slučaja

1. Slobodana Bogojević, Klinika za plućne bolesti, UKC RS, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Milijarna tuberkuloza, odnosno ekstrapulmonalna tuberkuloza se definiše kao tuberkuloza drugih organa osim pluća. Neki od tih organa su pleura, limfni čvorovi, abdomen, genitourinarni trakt, koža, moždane ovojnice i centralni nervni sistem, zglobovi i kosti. Dijagnoza treba da se zasniva na bar jednom pozitivnom uzorku na bacil tuberkuloze, histološkom ili snažnom kliničkom dokazu koji je u skladu sa aktivnom ekstrapulmonalnom bolešću nakon čega slijedi odluka kliničara o liječenju. Pacijentkinja M.B. koja je bila hospitalizovana u Klinici za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra u Banjoj Luci javila se sa simptomima u vidu kašlja, malaksalosti, noćnog preznojavanja i gubitka tjelesne težine. Radiološka dijagnostika je pokazala karakterističan nalaz tuberkuloze pluća. Tokom hospitalizacije u više navrata je analiziran sputum na acidoalkoholrezistentne bacile, ali su nalazi dolazili negativni. Jedini dokaz, pored kliničke slike i radioloških nalaza, bio je nalaz urina na Mycobacterium tubercolusae koji je došao pozitivan na Löwenstein podlozi, a koji je dokazao da se pored bolesti u plućima, bolest proširila i na genitourinarni trakt.

Ključne reči :

Tematska oblast: Medicina

Datum: 31.03.2022.

Informatika u biomedicini 2022

Datoteka uz rad  (24.34 KB)
Datoteka uz rad  (694.90 KB)
Datoteka uz rad  (694.67 KB)
Datoteka uz rad  (3.65 MB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10